U bent hier: VIVES

VIVES Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving

  [IN DE KIJKER] VIVES Briefing 10 juli 2014
  Een nieuwe ronde gemeentefusies in Vlaanderen: Wat
  zijn de mogelijkheden?

Volgens de bijdrage van de Vlaamse Administratie aan het regeerakkoord van de Vlaamse Regering  2014-2019 moet er een schaalvergroting plaatsvinden van de gemeenten in het Vlaams Gewest (door fusies ofwel door het inrichten van bestuurlijke zones naar analogie van de politie). Deze schaalvergroting kadert in een bevoegdheidsoverdracht die moet plaatsvinden zodat Vlaanderen opgebouwd wordt rond twee bestuursniveaus: Vlaanderen aan de ene kant en sterke, bestuurskrachtige gemeenten aan de andere kant. Veel gemeenten hebben niet de noodzakelijke schaal om deze bestuursoverdracht aan te kunnen. De proliferatie van allerlei intermediaire structuren in de laatste jaren wijst er op dat zelfs voor de bestaande bevoegdheden de huidige schaal van veel gemeenten al te klein is. Om de bestuurskracht van gemeenten vast te stellen, zijn een aantal factoren van belang. Zo wijst de bijdrage van de Vlaamse Administratie (2014) het inwonersaantal, de socio-economische omgeving, de oppervlakte, de ruimtelijke logica van de gemeente en de draagkracht van de inwoners aan als belangrijke factoren om de bestuurskracht te bepalen. In deze briefing wordt een voorstel van gemeentefusies gedaan die voldoen aan drie van deze factoren, met name de socio-economische samenhang, het inwonersaantal en de ruimtelijke logica, en bijgevolg als input kunnen dienen in de discussies aangaande gemeentefusies, die ook in de volgende Vlaamse Regering weer gevoerd zullen worden.

Onderzoeksverslag vijf jaar VIVES

In dit verslag wordt naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van VIVES een overzicht geboden van al de werkzaamheden gedurende deze periode. Alleen al in 2012 werden meer dan 30 publicaties uitgebracht, werd een derde VIVES Monografie gepubliceerd en nam VIVES de coördinatie van een nieuw steunpunt op zich.

VOKA Leerstoel Groeikracht van de Vlaamse economie

Deze leerstoel werd opgericht met als doelstelling de analyse van:

  • Drijvers van firma productiviteit en de rol van regionale clusters in de Vlaamse economie
  • Het belang van de groei van steden voor de groei van de Vlaamse economie
  • De rol van de dienstensector, de overheid en de Baumol hypothese

Lees hier de openingsrede van VOKA voorzitter Luc De Bruyckere, en de openingsrede van Prof. Joep Konings.

Workshop Steunpunt voor Ondernemen en Regionale Economie

Op 5 juni 2014 organiseerde STORE in samenwerking met het Departement EWI zijn eerste studiedag met als thema "Ondernemen, KMO’s en Economische Clusters in Vlaanderen".

Inhoudelijk richtte de studiedag zich zowel op beleidsmakers als onderzoekers actief of betrokken in één of meerdere van de voorgaande centrale domeinen: beleidsmakers kregen een overzicht van de meest relevante aanbevelingen gebaseerd op fundamenteel en beleidsondersteunend STORE onderzoek; vorsers en andere belangstellenden werden op de hoogte gebracht van de belangrijkste methodologische ontwikkelingen en empirische analyse

Het programma en meer gedetailleerde informatie kan u terugvinden op de website van het steunpunt.

'

 

ZOEKEN